Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències, mitjançant l'anàlisi de les teves hàbits de navegació. Pots obtenir més informació a la nostra Política de Cookies.
Prem el botó 
"X" per confirmar que has llegit i acceptat la informació presentada. Després d'acceptar, no tornarem a mostrar-aquest missatge. 

Avís Legal

A continuació s'exposen les Condicions Generals d'Accés i Ús del lloc web https://electrogusta.es

1. DADES IDENTIFICATIVES

ELECTROGUSTA S.L. (En endavant, ELECTROGUSTA) és l'empresa titular de la pàgina web https://electrogusta.es

Lloc web: https://electrogusta.es

Empresa propietària

Nom: ELECTROGUSTA S.L.

Domicili social: Villarroel, 210 - 08036 Barcelona (Espanya)

Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 41589; Foli 112; full B389908

CIF: ESB65211054

Contacte: Telèfon 637 018 443

Correu electrònic (e-mail): electrogusta@gmail.com

2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les presents condicions generals regulen l'accés i ús del lloc web https://electrogusta.es, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts, que inclouen, a títol enunciatiu, imatges, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc ...

   Qualsevol persona que accedeixi i / o utilitzi el portal https://electrogusta.es tindrà la condició d'Usuari, qui accepta des d'aquest accés les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, les quals seran d'aplicació independentment de les Condicions Generals de contractació que si escau resultin d'obligat compliment. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquestes condicions generals.

3. ACCÉS I ÚS DE LA PÀGINA

   El lloc web https://electrogusta.es proporciona l'accés a continguts en Internet pertanyents a ELECTROGUSTA o als seus proveïdors, continguts als quals l'Usuari pot tenir accés de forma lliure. L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ELECTROGUSTA ofereix a través de la seva pàgina web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; provocar danys en els sistemes físics i lògics de ELECTROGUSTA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

   A més d'aquest accés lliure, per a alguns serveis prestats per ELECTROGUSTA a través de la seva pàgina web serà necessari que l'Usuari es registri com a Client, proporcionant una sèrie de dades personals necessàries per a poder tenir accés als esmentats serveis. En aquests casos, són aplicables les disposicions recollides a l'apartat "Política de Privadesa" de la pàgina web.

   Els continguts d'electrogusta.es estan dirigits a usuaris finals. L'ús comercial no autoritzat dels mateixos està prohibit.

ELECTROGUSTA per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels continguts de la mateixa, titularitat de ELECTROGUSTA o bé dels seus proveïdors.

   L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ELECTROGUSTA. Podrà visualitzar els elements de la pàgina web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma d'explotació, així com la seva modificació, alteració o descompilació. L'Usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la pàgina web de ELECTROGUSTA.

   En cap cas s'entendrà que l'accés i ús de la pàgina per part de l'Usuari implica la renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de ELECTROGUSTA.

   ELECTROGUSTA podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar la navegació de l'Usuari per la seva pàgina web. Per a tot el relatiu al seu ús s'estarà al que disposa la secció "Política de Privadesa" del lloc web.

4. MODIFICACIONS EN EL LLOC WEB

   ELECTROGUSTA es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a https://electrogusta.es, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a la seva pàgina web.

5. ENLLAÇOS

   En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, ELECTROGUSTA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

   En cap cas ELECTROGUSTA assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.

   Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

6. GENERALITATS

   ELECTROGUSTA perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva pàgina web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

   ELECTROGUSTA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a https://electrogusta.es i / o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Accés i Ús.

   Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les condicions generals.

   En cas d'existir discrepància entre l'establert en aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús i les Condicions Generals de Contractació, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

   En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús fora (n) considerada (s) nul (s) o inaplicable (s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta de disposicions de les mateixes ni a les condicions generals de contractació.

   El no exercici o execució per part de ELECTROGUSTA de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions generals no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

7. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

   ELECTROGUSTA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

   Aquestes Condicions Generals estaran vigents mentre duri la seva exposició i no siguin modificades total o parcialment, moment a partir del qual tindran vigència les condicions generals modificades.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE

   La relació entre ELECTROGUSTA i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent.

 

Protecció de Dades

La protecció de les seves dades

    ELECTROGUSTA es pren molt seriosament la protecció de les seves dades personals. Aquesta és una qüestió d'enorme importància per a nosaltres, per això ELECTROGUSTA compleix amb el màxim rigor les disposicions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

   A continuació trobareu tota la informació referent a la utilització de dades i als nostres principis de protecció de dades.

 Utilització de dades

   Les dades de caràcter personal seran utilitzades exclusivament per a la realització de comandes. La posterior utilització d'aquestes dades per a fins publicitaris sense la seva expressa autorització queda prohibida.

Utilització de les seves dades a nivell del compte d'usuari

   Per raons de seguretat i per poder oferir-li els nostres serveis, necessitem que ens faciliti més dades per al seu compte d'usuari. A més, li garantim que les seves dades seran utilitzades exclusivament per dur a terme els serveis que vostè sol·liciti.

Principis de protecció de dades

   El Client autoritza ELECTROGUSTA, a utilitzar-les amb la relació comercial com a requisit necessari per a la contractació de determinats serveis, ja cedir-los a aquelles empreses amb les que mantingui al seu torn relacions de grup o comercials, sense perjudici del dret d'accés, cancel·lació o rectificació que podrà exercitar el Client en qualsevol moment i per qualsevol mitjà, a l'adreça de correu electrònic electrogusta@gmail.com o al telèfon 637 018 443 de ELECTROGUSTA

Encriptació SSL - La seguretat per a les compres per Internet

   Per protegir els nostres clients, fem servir només tecnologies d'encriptació aprovades. A l'usar SSL (Secure Socket Layer) les seves dades personals són encriptades i transferits a través d'Internet (amb accés restringit a tercers). Així, pot estar segur que les seves dades personals, per exemple el seu nom o adreça, són transferits només als nostres servidors.

Què és l'encriptació SSL?   .

  En el moment en què vostè accedeix a la nostra pàgina protegida per SSL, el seu navegador verifica el nostre certificat de servidor al centre de certificacions "Thwate Server CA". Utilitzant les dades transferits, el navegador pot reconèixer si està connectat amb el servidor seleccionat per vostè. Si la verificació és aprovada, les seves dades personals són transferits mitjançant una encriptació segura de 256 bits.

Cookies

   ELECTROGUSTA col·loca una cookie des del seu lloc web, que s'utilitza exclusivament per a les funcions del Carro de la compra i per al compte d'usuari. La Cookie s'eliminarà automàticament al terme de la seva visita al nostre lloc web (per exemple, quan tanqui el navegador).

   Una altra Cookie s'utilitzarà per a la funció Google Analytics, que avalua principalment els comportaments de l'usuari respecte a la nostra pàgina web de manera anònima.

   En el moment que entra a la nostra web a través de Google Adwords, s'activa una cookie durant un màxim de quatre setmanes, que permet que s'avaluï de forma totalment anònima, si a través d'aquest enllaç s'han generat compres. Aquest tipus d'avaluació serveix per al càlcul i la valoració dels nostres anuncis publicitaris i no conté cap dada personal dels usuaris.

Contacte

   Si té alguna pregunta referent als temes de protecció de dades, o desitja realitzar algun canvi o demanar informació, estarem a la seva disposició i encantats d'ajudar a electrogusta@gmail.com o al T/ 637 018 443.